Статті

Застосування методу динамічного програмування для розв'язання задачі визначення оптимальної кількості джерел електричнох енергії для споживачів військового аеродрому

Задача визначення оптимальної кількості джерел електричної енергії для споживачів військового аеродрому полягає у виборі оптимального числа
електростанцій певних типів, що забезпечують електроенергією заданої якості в потрібній кількості всіх споживачів військового аеродрому при задоволенні фінансових вимог та що зводять до мінімуму річні експлуатаційні витрати по всіх електростан-
ціях створюваної системи електропостачання. Для розв'язання переважної більшості оптимізаційних задач використовуються методи матема-
тичного програмування [1], які дозволяють знайти екстремальне значення цільової функції при співвідношеннях між змінними, установлюваними об-
меженнями, у діапазоні зміни змінних, обумовленими граничними умовами.

Переглянути повністю