Тези доповідей

ЗАСЕКРЕЧЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В АРХІВАХ СУМЩИНИ В РОКИ СТАЛІНІЗМУ

Свобода слова та отримання інформації − одне з найважливіших особистих прав людини. Провідною рисою демократичного, відкритого
суспільства є реальне забезпечення означеного права, в той час як засекречення інформації, існування політичної цензури характерні саме для тоталітаризму. На шляху формування демократичних відносин влади і громадськості, що відбувається в сучасній Україні, необхідним вбачається подолання пережитків тоталітарної доби. Відповідно актуалізується дослідження проблеми засекречення документів в архівах Сумщини за сталінського режиму.

Переглянути повністю