Конференції

Управління процесами підвищення якості в цукровій промисловості (на прикладі дифузійного відділення)

Сумський технікум харчової промисловості НУХТ

Розробниками класичних методів контролю якості вважаються американські та японські вчені Е.Демінг, К.Ісікава, Т.Тагучі - дослідження яких спрямовувались на розробку і розвиток методів планування якості і статистичного аналізу [1]. Одним з методів – є метод статистичного управління якістю. Це комплекс методів статистичного аналізу спрямованих на забезпечення стабільності процесів і зменшення їх варіабельності [2].
Умовно існуючи статистичні методи управління якістю можна поділити на дві групи:
1) Інструменти контролю якості, що являють собою інструменти надання та аналізу первинної інформації.
2) Інструменти управління якістю, що використовуються для перетворення вимог споживачів на параметри якості очікуваного продукту. Проблемою у використанні статистичних методів є те, що вони досить складними для сприйняття персоналом організації, і ґрунтуються на знанні методів та інструментів математичної статистики. Для вирішення даної проблеми професором Ісікавою були відібрані сім найбільш простих і доступних статистичних методів, які могли використовуватись працівниками на робочих місцях для аналізу первинних даних.

Переглянути повінстю