Конференції

Синергетичний синтез керуючого регулятора процесу попередньої дефекації станції сокоочистки цукрового заводу

Сучасний розвиток синергетики показав, що в багатьох складних природних і технічних системах істотну роль грають дисипативні структури, супроводжувані біфуркаційними та хаотичними явищами. Хаотичні режими таких систем можуть бути як небажаними, так і необхідними технологічними процесами. Небажане хаотичне поводження об'єктів часто виникає в критичних режимах їхнього руху, наприклад у літальних апаратах, енергосистемах, хімічних реакціях і т.д.

Переглянути повністю