Статті

Розсекречення документальних матеріалів в архівах Сумщини у другій половині 50-х - на початку 60-х рр. ХХ ст.

Осягнення особливостей, здобутків і прорахунків історичного процесу є необхідною умовою подальшого прогресивного розвитку людства. І саме історична наука через ґрунтовне пізнання минулого допомагає зрозуміти сучасність та визначити перспективи майбутнього. На шляху розбудови незалежної демократичної держави український народ змушений долати суспільно-політичні стереотипи, успадковані від попередніх років існування тоталітарної політичної системи. Тому дослідження особливостей політики демократизації та подолання найбільш негативних проявів сталінського тоталітаризму в період хрущовської «відлиги» вбачається актуальним на сьогодення. І одним з важливих аспектів цієї політики, що позитивно вплинув як на розвиток суспільства, так і історичної науки, було саме розсекречення архівних документів.

Переглянути повністю