Тези доповідей

РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ У ПІДСИСТЕМІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Моніторинг розглядається як система отримання та обробки упереджувальної інформації про стан об'єкта дослідження та тенденції його
розвитку. Моніторинг здійснюється з метою спостереження та контролю за розвитком будь-якого процесу, при цьому підкреслюється значення
моніторингу для своєчасного виявлення негативних явищ і тенденцій і запобігання їх негативного впливу.
Важливість проведення моніторингу визначається динамізмом досліджуваних явищ, необхідністю розглядати їх у динаміці, відслідковувати
негативні тенденції і здійснювати своєчасні коректування. На основі аналізу та оцінки моніторингової інформації важливо не тільки визначити тенденції і динаміку розвитку об'єкта, визначити фактори, що впливають на нього, але і передбачати подальший розвиток процесів, з метою своєчасного прийняття адекватних управлінських рішень або коригування цільових параметрів об'єкта. Низька якість (недостовірність) накопичуваних даних реального часу, що вводяться вручну або автоматично збираються на об`єктах, не дозволяє безпосередньо використовувати їх для контролю стану і прогнозування ходу технологічних процесів. Для рішення цих завдань необхідно використовувати моделі об'єктів технологічного комплексу екстракції цукру і спеціалізовані моделі даних, що характеризують їх стан.

Перглянути повністю