Статті

Проблема зміцнення матеріальної бази архівів Сумщини в умовах повоєнного десятиліття (др. пол. 40-х - перш. пол. 50-х рр. ХХ ст.)

В умовах розвитку незалежної Української держави зростає суспільний інтерес до першоджерел нашої історії, а отже, до історії рідного краю. І
первинним джерелом інформації про ретроспективний розвиток як країни в цілому, так і її окремих областей, є документальні матеріали, що зберігаються в архівах України. Функціонування архівів як суспільно- значущої складової системи державних установ зумовлюється впливом загальних історичних умов розвитку України в цілому, а також певних регіональних особливостей. Деякі диспропорції у розвитку регіонів,
успадковані нашою державою від попередніх часів, потребують від науковців ґрунтовних досліджень, а від влади – виваженої регіональної
політики. Тому на сучасному, далеко не простому, етапі розбудови Української держави дослідження різних аспектів історії розвитку певних регіонів (і діяльності архівів зокрема) вбачається актуальним як з науково- історичної, так і з суспільно-політичної точки зору.

Переглянути повністю