Статті

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КАСКАДНИХ ТЕОРЕТИКО-КОДОВИХ СХЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Проведений аналіз стану і перспективи розвитку системи управління військами (силами) і зброєю показав, що в умовах підвищення швидкоплинності операцій (бойових дій), необхідності негайного реагування на динамічні зміни в обстановці, зростання обсягів і різноплановості завдань, вирішального значення чинника часу в управлінні військами існуюча система управління не повною мірою відповідає імовірнісно-часовим вимогам, що ставляться. Комплекси автоматизації та зв'язку, що стоять на озброєнні, морально і фізично застаріли та не дозволяють забезпечити сучасні вимоги щодо інформаційної скритності та достовірності передачі даних в перспективній АСУВ. Перспективним напрямом в розвитку комплексних механізмів забезпечення інформаційної скритності та достовірності передачі даних є каскадні теоретико-кодові схеми, що функціонують в режимі маскування кодових слів під випадкову послідовність [1]. В роботі представлені результати проведених досліджень властивостей розроблених каскадних теоретико-кодових схем і запропоновані практичні рекомендації щодо застосування розроблених технічних рішень для інтегрованого забезпечення інформаційної прихованості та достовірності передачі даних.

Переглянути статтю повністю