Статті

Особливості визначення розрахункового навантаження військових аеродромів з використанням стохастичної моделі

При розв'язанні задачі визначення оптимальної кількості джерел електричної енергії для споживачів військових аеродромів визначальним фактором є характер і величина навантаження споживачів елекėтричної енергіїĘĊ Задача коректного визначення розрахункових навантажень системи електропостачання військового аеродрому є одною з основних задач при її проектуванні. Завищене значення навантажень пов’язане з нераціональною витратою коштів і призводять до недовантаження елементів системи електропостачання. Занижене значення навантаження
викликає перегрів струмоведучих частин електроустаткування а тим самим передчасний вихід його з ладу

Переглянути повністю