Тези доповідей

Особливості використання електронного навчального посібника з автоматизації технологічних процесів

Одним із пріоритетних напрямів вдосконалення системи освіти в навчальних закладах є використання інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність, ефективність освіти, та рівний доступ до якості освіти, підготовку конкурентноспроможних спеціалістів. Використання комп'ютерних навчальних посібників та підручників сприяє розвитку інтересу студентів до вивчення спеціальних дисциплін, підвищує ефективність їх самостійної роботи, індивідуалізації процесу навчання шляхом покращення наочності, сприяння формуванню абстрактних уявлень, поглиблення самостійності вивчення курсу, створення комфортних умов проведення різних форм контролю знань, що сприяє розробці індивідуальних заходів для корекції знань учнів у межах досягнення визначених цілей навчання [1].

Переглянути повністю