Статті

Організаційно-правові основи роботи архівних установ на звільненій від фашистської окупації Сумщині (1943 – 1944 рр.)

Прогресивний розвиток держави і громадянського суспільства можливий лише на основі збереження культурно-історичної спадщини
попередніх поколінь. І, в першу чергу, архівні установи забезпечуют виконання цього фундаментального завдання. Період окупації німецько-
фашистськими загарбниками брутально перервав поступальний розвиток архівної справи на Сумщині. Під загрозою знищення, пограбування,
вивезення опинились архівні матеріали – скарбниця надбань нашого народу. Але небезпека втрати архівних документів залишалась і після звільнення – через зруйновані приміщення архівів, відсутність належних умов зберігання тощо. І саме негайне відновлення роботи архівних установ одразу ж по звільненню від загарбників міст Сумської області врятувало і зберегло документальні матеріали для наступних поколінь. Тому дослідження діяльності радянської влади по відновленню роботи архівних установ на Сумщині ( 1943-1944 рр.) є важливим для розвитку сучасної
незалежної Української держави і суспільства.

Переглянути повністю