Тези доповідей

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ АРХІВНОЇ ГАЛУЗІ СУМЩИНИ У ПЕРЕДВОЄННІ РОКИ

Вагомою частиною духовних надбань нашого народу є документальні матеріали, що зберігаються у вітчизняних архівах. На сучасному етапі спостерігаємо актуалізацію ролі архівної спадщини − як для історичної науки, так і для розбудови демократії, формування національної свідомості в
незалежній Україні. Напередодні відзначення 75-річчя заснування Сумської області необхідним вбачається вивчення передвоєнної реорганізації архівної галузі регіону, що хронологічно співпадає і з початком створення обласних державних інституцій.

Переглянути повністю