Статті

ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК

У роботі теоретично виведене рівняння залежності питомих наведених витрат, які є критерієм оптимізації, від параметрів доїльних установок. Отримана залежність дозволяє визначити якою мірою кожний з факторів (продуктивність, потужність, величина капітальних вкладень, продуктивність тварин) впливає на ефективність її експлуатації у тваринництві.

Переглянути статтю повністю