Статті

НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ

О.М.Зігунов, В.Д.Кишенько, Ю.Б.Бєляєв Національний університет харчових технологій

Системний підхід до розвитку цукрового виробництва поряд з удосконаленням технологій та обладнання вимагає застосування засобів автоматизації виробництва. Сучасні структуровані системи управління повинні реалізовувати стратегію автоматизації, що забезпечує цілісне функціонування та управління цукровим заводом. Здійснення переходу до структурованих систем автоматизації - ефективний спосіб інтенсифікації виробництва. В даний час на більшості заводів функціонують складні ієрархічні системи автоматизації цукрового виробництва, що базуються на структурах 3-4 рівнів створення автоматизованої системи управління технологічним процесом (АСУ ТП).

Переглянути повністю