Статті

Між владою та суспільством (Оперативна розробка документів в архівах Сумщини у 1943-1955 рр.)

Документальні матеріали, що зберігаються в архівах, є вагомою частиною культурно-історичного багатства народу. І гармонійний розвиток як духовної, так і політичної та соціально-економічної сфер життєдіяльності суспільства в значній мірі залежить від ефективної організації використання архівних джерел. Архівустанова державна і змушена функціонувати в рамках певної політичної системи, виконуючи розпорядження влади. В умовах сучасної незалежної демократичної України розширюються можливості використання ретроспективної інформації в
інтересах прогресивного розвитку суспільства. Але, на жаль, в українському архівному будівництві є період, коли архівні працівники були змушені
обслуговувати тоталітарну політичну верхівку і стали одним зі знарядь забезпечення її репресивної кампанії. Адже в останні воєнні роки та повоєнне десятиліття пріоритетним напрямком використання архівних джерел владою було визначено їхню, так звану, «оперативно-чекістську розробку». Дослідження цього напрямку діяльності архівних установ у 1943-1955 рр. на прикладі Сумської області є
важливим для всебічного аналізу процесу архівного будівництва регіону. Для розвитку ж архівної справи в цілому в Україні ця проблема може вважатися уроком, який не повинен повторитися у майбутньому.

Переглянути повністю