Тези доповідей

КОМБІНОВАНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ У ПІДСИСТЕМІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Зігунов О.М., канд. техн. наук, проф. Кишенько В.Д.
Науковий керівник: канд. техн. наук, проф. Кишенько В.Д.
Національний університет харчових технологій

 

Сучасні підсистеми технологічного моніторингу дають можливість вирішувати типові задачі, такі як: диспетчерський моніторинг і збір даних про хід технологічного процесу, керування при наявності чітких алгоритмів і повної формалізованої моделі об'єкта керування. Необхідність подальшого розвитку підсистем технологічного моніторингу при керуванні складними технічними об'єктами і процесами зумовлена безперервним зростанням
складності керованих об'єктів і процесів з одночасним скороченням часу, що відводиться оперативно-диспетчерському персоналу на аналіз проблемної ситуації, ідентифікацію відхилення від нормального режиму функціонування об'єкта, пошук можливих коригувальних рішень з метою впливу на об'єкт, оцінювання і розпізнавання ситуацій [1], прогнозування ситуацій, оцінку наслідків прийнятих рішень і, нарешті, видачу команд на відпрацьовування необхідних керуючих впливів.

Переглянути повністю