Конференції

Когнітивне моделювання процесу екстракції цукру в підсистемі технологічного моніторингу

Вступ. Стратегії сценаріїв управління дифузійною станцією будуються на основі стратегії особи, що приймає рішення, в рамках повного циклу прийняття рішення та характерних властивостей процесу екстракції визначених шляхом комп’ютерної обробки результатів експерименту. Етапом, що є наступним після збору і систематизації існуючої статистичної і якісної інформації, передбачено виділення основних характеристичних ознак досліджуваного процесу і взаємозв'язків, а також виділення факторів, на які реально можуть впливати суб'єкти ситуації. Побудова когнітивної моделі проблемної ситуації реалізоється за допомогою методики когнітивного аналізу складних ситуацій.

Переглянути повінстю