Статті

Кадрова ситуація в архівах Сумщини у 1943 -1955 рр.

Кадрове питання завжди було і є визначальним для розвитку будь-якої галузі життєдіяльності суспільства. В останні роки війни та повоєнне десятиліття проблема забезпечення спеціалістами потребувала негайного вирішення як в економіці, так і в науці, освіті, культурі. Нестача кваліфікованих кадрів стримувала на цьому етапі і розвиток архівної галузі [ 1, с. 470 ]. Саме тому, на нашу думку, аналіз здобутків і прорахунків на шляху вирішення кадрової проблеми є актуальним як для комплексного розуміння процесу архівного будівництва на Сумщині у 1943 - 1955 рр., так і для успішного розвитку архівної справи на сучасному етапі розбудови незалежної української держави.

Переглянути повністю