Статті

Інтелектуальна обробка даних в системі автоматизованого управління технологічним комплексом брагоректифікації

Розглянуто основні фактори впливу на проходження технологічного процесу брагоректифікації та виявлення прихованих взаємозв’язків між вхідними та вихідними змінними на основі експериментальних даних. Отримано статистичну інформацію про функціонування об’єкта управління, побудовано параметричну структуру нейро-нечіткої моделі функціонування об’єкта,сформовано нечітку модель бази знань та отримано поверхню відгуку, як графічна залежність для підтримки прийняття рішень оператором. Ключові слова: брагоректифікаційна установка, інтелектуальний аналіз даних, технології Data Mining, нейро-нечіткі мережі.

Переглянути повністю