Конференції

Імітаційне моделювання підсистеми технологічного моніторингу для оцінки її ефективності

Імітаційне дослідження процесу функціонування системи управління в складі САУ реального часу є заключним етапом синтезу технічних та програмних засобів інтелектуальної підсистеми. Його основні цілі – уточнення технічних рішень по виборі обчислювальних засобів АСУ ЕОМ, що реалізують алгоритми інтелектуальної підсистеми і розподілених функцій між ними, перевірка узгодженості функціонування технічних засобів інтелектуальної підсистеми при підготовці рішень для оперативного персоналу САУ. Підсистема імітаційного функціонування дозволяє випробувати та сконфігурувати систему до впровадження її у виробництво. Для дослідження ефективності роботи системи автоматизованого управління також була побудована імітаційна модель в моделюючому пакеті МВТУ.

Переглянути повністю