Конференції

Імітаційне моделювання підсистеми технологічного моніторингу дифузійного відділення

Сумський технікум харчової промисловості НУХТ

Інтелектуальна підсистема дозволяє слідкувати за протіканням технологічних процесів екстракції, розпізнавати поточну ситуацію та співставити її з алгоритмом, управляти ТП та прогнозувати результат роботи системи управління при виборі певного сценарію управління.
Імітаційне дослідження процесу функціонування системи управління реального часу є заключним етапом синтезу технічних та програмних засобів інтелектуальної підсистеми. Його основні цілі – уточнення технічних рішень з вибору обчислювальних засобів АСУ, що реалізують алгоритми інтелектуальної підсистеми і розподілених функцій між ними, перевірка узгодженості функціонування технічних засобів інтелектуальної підсистеми при підготовці рішень для оперативного персоналу.

Переглянути повінстю