Статті

Фрактальний аналіз задачі прогнозування тенденції розвитку процесу екстрагування цукру

УДК 519.216
О.М.Зігунов, В.Д.Кишенько
Національний університет харчових технологій

Фрактальний аналіз задачі прогнозування тенденції розвитку процесу екстрагування цукру
В статті розглядаються задачі прогнозування та методи прогнозу тенденції поведінки технологічних об’єктів керування на основі фрактального аналізу часових рядів технологічних змінних на прикладі дифузійного відділення цукрового заводу. За допомогою програми Fractan розраховані показники Херста та проаналізована динаміка зміни фрактальної розмірності змінних процесу екстрагування цукру. Отримані результати використані при побудові підсистеми технологічного моніторингу систем керування виробничими комплексами.

Переглянути повністю