Статті

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЕКСТРАГУВАННЯ ЦУКРУ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИМИ МЕТОДАМИ ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

УДК 664.1:004.85
О.М. ЗІГУНОВ, В.Д. КИШЕНЬКО, канд. техн. наук
Національний університет харчових технологій

В даній статті розглядається аналіз технологічного процесу екстрагування цукру методом карт Кохонена на часових рядах змінювання параметрів дифузійного відділення цукрового заводу. Визначено інтенсивність впливу технологічних змінних на протікання процесу для вирішення задач технологічного моніторингу.
Ключові слова: технологічний моніторинг, карта Кохонена, цукрове виробництво.

Переглянути повністю