Статті

ДО ПИТАННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ В АРХІВАХ СУМЩИНИ у 30-х рр. ХХ ст.

Стаття присвячена певним аспектам проведення політичних репресій в архівних установах Сумщини у 30-х роках ХХ ст. Пошук «ворогів народу»
серед працівників Сумського, Глухівського, Роменського та Конотопського історичних архівів здійснювався у загальному руслі репресивної політики сталінського тоталітарного режиму. До архівістів застосовувалися типові для означених років звинувачення у буржуазному націоналізмі, шкідництві, антирадянській пропаганді та агітації, зв’язках з «ворожим елементом», причетності до правотроцькістського блоку та
іноземної агентури. Водночас специфіка проведення кадрових чисток та репресій в архівних установах регіону зумовлювалася і особливостями
архівної роботи та реорганізацією галузі, включенням її наприкінці 1930-х років до системи органів внутрішніх справ. Перехід архівів Сумщини у
підпорядкування НКВС зумовив посилення кадрових чисток та репресій щодо архівістів у 1938 − 1941 роках. Ключові слова: архіви, архівні установи, Сумщина, політичні репресії, кадрові чистки, сталінський режим, НКВС.

Перегляунти повністю