Монографії

АРХІВ СУМЩИНИ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА(КІНЕЦЬ 30-Х - ПОЧАТОК 60-Х РР. ХХ СТ.)

Коваленко Л.І. Архіви Сумщини в житті українського суспільства (кінець 30-х – початок 60-х рр. ХХ ст. ). Монографія // Л.І.Коваленко, Ю.А.Нікітін. – Суми: «Білий птах», 2017.

Переглянути повністю