Конференції

Агреговані регулятори в системах керування складними технологічними комплексами цукрового заводу

При створенні систем управління різними промисловими об’єктами, наприклад дефекатором та сатуратором, на практиці часто застосовують так звані астатичні закони керування, які включають в себе інтегральні складові, що покращує точність систем в усталених режимах руху. Вказані закони реалізуються за допомогою ПІД-регуляторів, які широко застосовуються в промислових системах регулювання. Наявність інтегральної (І) складової дозволяє позбутись стрибкоподібних збурень на виході замкнених систем та підвищити їх статичну точність. Слід зазначити, що більшість мікропроцесорних систем конструюються з використанням ПІД-алгоритмів управління, хоча сучасні мікропроцесорні засоби дозволяють реалізувати
набагато складніші алгоритми управління.

Переглянути повінстю